Khởi đầu công nghệ IoT cho ngành máy tính tiền

Hotline 0902.423.972

Thao tác bán hàng

- Hướng dẫn thao tác bán hàng dành cho mô hình minishop, cửa hàng tiện lợi...

Thao tác cài đặt

- Hướng dẫn cài đặt hệ thống dành cho mô hình minishop, cửa hàng tiện lợi...

Hướng dẫn nhập kho

- Hướng dẫn nhập và quản lý kho dành cho mô hình minishop, cửa hàng tiện lợi...Mô_tả  Quay lại