Khởi đầu công nghệ IoT cho ngành máy tính tiền

Hotline 0902.423.972

Thao tác bán hàng Dine in

- Hướng dẫn bán hàng mô hình Nhà hàng Cafe, có hướng dẫn điền thông tin chú thích đầu bếp / pha chế theo từng món ăn xuống in máy nhà bếp / pha chế.

Thao tác bán hàng Take away

- Hướng dẫn bán hàng Take away mô hình Nhà hàng Cafe, có hướng dẫn điền thông tin chú thích đầu bếp / pha chế theo từng món ăn xuống in máy nhà bếp / pha chế.

Thao tác giảm giá

- Hướng dẫn xử lý Giảm Giá mô hình Nhà hàng Cafe, R POS cho phép 2 loại hình thức giảm giá là GIẢM GIÁ % và GỈAM TIỀN
- Cho phép áp dụng 02 hình thức giảm giá này trên Từng Món hoặc trên Tổng Hóa Đơn.Thao tác chuyển - gộp - chia - hủy bàn

Hướng dẫn thao tác Chuyển - Gộp - Chia - Hủy Bàn dành mô hình Nhà hàng Cafe.
- Chuyển bàn: Chuyển hóa đơn từ bàn có số liệu sang bàn chưa có số liệu. Ví dụ khách ngồi bàn A muốn chuyển sang bàn B (điều kiện bàn B trống)
- Gộp bàn: Gộp 02 hóa đơn từ 02 bàn đang có số liệu thành một. Ví dụ 02 khách đang ngồi bàn A và B. Khánh bàn A gộp sang bàn B, tức dữ liệu bàn A sẽ được chuyển sang hết bàn B.
- Chia bàn: Từ dữ liệu 1 hóa đơn chia (tách) thành 2 hóa đơn. Ví dụ ban đầu nhóm khách ngồi bàn A tính chung 1 hóa đơn nhưng sau đó vì lý do nào đó họ chia ra làm 2 nhóm ngồi 2 bàn khác nhau. Tức là tách hóa đơn thành 2 hóa đơn khác nhau.
- Hủy bàn: Hủy thông tin hóa đơn của bàn muốn hủyHướng dẫn bán hàng giá mở và nhiều mức giá

Hướng dẫn bán hàng GIÁ MỞ và NHIỀU MỨC GÍA (1,2,..8) dành cho mô hình Nhà hàng Cafe.
- GIÁ MỞ: Áp dụng trường hợp món ăn có thay đổi thành phần và được quản lý đồng ý mức giá. Ví dụ: Ly cafe sữa đá khách yêu cầu nhiều sữa. Giá mặc định là 30.000 và bán giá mở tạm thời thành 35.000.
- NHIỀU MỨC GIÁ: R POS hỗ trợ 8 mức giá cho một sản phẩm. Sử dụng trong trường hợp cùng là Món Lẫu nhưng bán trong phòng VIP khác với phòng Thường, giá Ngày giá Đêm, Giá có ca sĩ hát Giá không có ca sĩ,...Hướng dẫn lập Phiếu Thu / Chi

Hướng dẫn lập Phiếu Thu / Chi. - Phiếu Thu: áp dụng trong trường hợp nhân viên thu ngân NHẬN tiền lẻ thối cho khách vào đầu ngày. Ví dụ: đầu ngày nhân viên thu ngân nhận tiền lẻ thối cho khách từ chủ là 1.000.000, cuối ngày tiền thực thu bán hàng là 10.000.000, vậy tổng tiền phải nộp cho chủ là 10.000.000 thu bán hàng + 1.000.000 tiền thối khách nhận đầu ngày là 11.000.000
- Phiếu Chi: áp dụng trong trường hợp nhân viên thu ngân sử dụng tiền bán hàng để chi vào các khoảng như Điện, Nước, Vệ sinh,... Ví dụ: nhân viên thu ngân bán hàng với tiền thực thu bán là 10.000.000, trong buổi chiều được sự đồng ý của chủ cho phép CHI khoảng tiền 5.000.000 tiền điện thì tổng tiền cuôphải nộp cho chủ là 10.000.000 thu bán hàng + 1.000.000 tiền thối khách nhận đầu ngày là 11.000.000


Mô_tả  Quay lại